<font color="#CC0001"><b><font size="3"> TORBA MIŁOSIERDZIA</font></b></font><br />

2 GRUDNIA 2015
admin

W ostatnich latach Caritas w Polsce tak jak i naszej Diecezji rozdała wiele ton żywności w ramach programu PEAD, dzisiaj ze względów formalnych nie przystąpiliśmy do dystrybucji produktów spożywczych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, dlatego nasz magazyn jest pusty. Jednak nadal chcemy służyć w tym wymiarze pomocy, tym którzy jej potrzebują.

Torba Miłosierdzia to propozycja skierowana do ludzi wrażliwych. Na każdej z nich znajduje się krótka instrukcja jakimi artykułami ją wypełniać i co z nią zrobić po napełnieniu. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z zainteresowaniem tak pojedynczych osób, jak również może np. szkół, pracowników banku, gminy, ośrodka zdrowia gdzie będzie to wspólny dar dla potrzebujących. Z tego co zostanie zebrane chcemy aby 1/3 pozostała w parafiach i była rozdana potrzebującym, a pozostała część żywności trafiła do magazynu Caritas w Łowiczu.

Mamy świadomość, że Adwent to czas dużego wysiłku dla duszpasterzy,
dlatego tam gdzie istnieją Parafialne Zespoły Caritas niech będzie to ich zadanie na Adwent, aby po 10 grudnia zebraną żywność w poszczególnych parafiach a zgromadzoną najlepiej w parafii Dziekańskiej przewieźć do magazynu w Łowiczu, to nowe doświadczenie niech będzie cennym darem praktykowania miłości.

Torba Miłosierdzia to także niespodzianka dla darczyńców w postaci konkursu na hasło promujące jej zaistnienie na terenie Diecezji z nagrodami w postaci voucherów na wyjazdy pielgrzymkowe organizowane przez Biuro Podróży Arka Travel z Łowicza o wartości 1500,00 zł.

Podobne