Termomodernizacyjny projekt

27 KWIETNIA 2013
admin

Projekt ten obejmuje działania ekologiczne (np. instalację pomp cieplnych ogrzewających kościoły, ocieplenia budynków parafialnych, wymiana okien, itp) w różnych obiektach Diecezji łowickiej. Z inicjatywy Wydziału Ekonomicznego Kurii do wspólpracy zostały zaproszone: SS. Bernardynki, Caritas diecezjalna, WSD oraz parafie z Białej Rawskiej, Głowna (parafia św. Barbary), Łowicza (parafia katedralna oraz św. Ducha) i Ostrów. Pojedyncze zamierzenia zostały połączone w jeden grupowy projekt zgłoszony jako wniosek diecezjalny do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczęśliwie wniosek ten przeszedł całą drogę ocen i weryfikacji, aby na koniec zostać zakwalifikowanym do dofinansowania przez NFOŚiGW w formie dotacji lub w formie pożyczki. Wspólnie zebrane prace o wartości ponad 7 mln PLN zostaną wykonane do końca 2013 r.

Zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „Gościa Niedzielnego”

Podobne