Komitet Organizacyjny obchodów 25 rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II do diecezji łowickiej