akt zawierzenia powiatu łowickiego Niepokalanemu sercu Maryi