Tablica ku pamięci harcerza Jana Kazimierza Piwowarczyka-Łowicz

27 LISTOPADA 2017
Damian Pietrzak

W Łowiczu odsłonięto tablicę ku pamięci harcerza Jana Kazimierza Piwowarczyka, który zginął z rąk funkcjonariuszy bezpieki, oraz jego ojca – Jana Piwowarczyka, policjanta, który został zamordowany przez sowieckie NKWD w Kalininie.
Pamiątkowa tablica została wmurowana na budynku Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, w którym mieścił się niegdyś Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Uroczystość odsłonięcia poprzedziły warsztaty historyczne w łowickim Ratuszu. O losach policjantów, ofiarach zbrodni katyńskiej, opowiadał Jarosław Olbrychowski ze Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. 24 listopada przed tablicą zgromadziły się liczne poczty sztandarowe. Byli też harcerze i młodzież. Wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt.

Jan Kazimierz Piwowarczyk, 18-letni harcerz, maturzysta Liceum Handlowego w Łowiczu, zmarł w siedzibie łowickiego PUBP w nocy z 15 na 16 listopada 1948 r. Kilka dni wcześniej został aresztowany przez funkcjonariuszy UB pod zarzutem kradzieży blankietów legitymacji Związku Młodzieży Polskiej. W areszcie był przez nich przesłuchiwany i katowany. Władze komunistyczne utrzymywały, że popełnił samobójstwo. Został pochowany po kryjomu pod murem cmentarza parafii Świętego Ducha. Grób został zrównany z ziemią przez oprawców.
Jego ojciec Jan był przed wybuchem II wojny światowej starszym posterunkowym i komendantem posterunku policji w Nieborowie. Po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku trafił do niewoli. Został zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie (dzisiejszym Twerze), a jego ciało pochowano na cmentarzu w Miednoje.

Inicjatorem stworzenia pamiątkowej tablicy jest Andrzej Chruściel. Doprowadził już do usunięcia tablicy ku czci Hanki Sawickiej, działaczki komunistycznej, z budynku dawnego Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu. A. Chruściel jest asystentem w łowickim biurze poselskim ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Tablicę odsłonił Wojciech Ciszewski, krewny Piwowarczyków, w towarzystwie: mł. insp. Tomasza Olczyka, pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, podinsp. Grzegorza Radzikowskiego, komendanta łowickiej policji, burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego, Jarosława Olbrychowskiego, Krzysztofa Selenty, dyrektora biura poselskiego ministra Waszczykowskiego, i Andrzeja Chruściela.

Tablicę poświęcił ordynariusz diecezji łowickiej bp Andrzej F. Dziuba. Obecni byli także bp Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, ks. Krzysztof Chojnacki, kapelan policji powiatu łowickiego, ks. ppor. Jacek Syjud, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi, oraz ks. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu.

Na YouTube dostępny jest film dokumentalny „Historia Janka Piwowarczyka” w reżyserii Tomasza Świątkowskiego. Jest to montaż wywiadów z ostatnimi żyjącymi świadkami życia J. Piwowarczyka oraz dokumentów z prywatnego archiwum jego rodziny, a także zbiorów Archiwum Państwowego w Łowiczu i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„. „.

Podobne