Szkoła Animatora 10.10.2009 r

15 WRZEśNIA 2009
admin

Szkoła Animatora odbędzie się 10 października 2009 r. w Skierniewicach.
O godz. 9.00 spotkanie w kościele św. Stanisława.
O godz. 15.00 spotkanie diakonii.

Podobne