Szczególne Boże Ciało w Szczukach

1 CZERWCA 2013
admin

Boże Ciało A.D. 2013″ – taki napis, umieszczony na dywanie z kwiatów, witał wiernych, którzy przybyli na Sumę i procesję do Szczuk w czwartkową uroczystość Najświętszego Serca i Krwi Chrystusa. Szczucka parafia, choć młoda, bo zaledwie 26-letnia, ma już swoją tradycję obchodów Bożego Ciała. Jednym ze zwyczajów jest właśnie kwiatowy dywan przed wejściem do kościoła. W tym roku przygotowali go parafianie ze Szczuk Małych. Również cztery ołtarze procesyjne są dziełem wspólnoty parafialnej. Pierwszy utworzyli mieszkańcy Chodnowa-Pastwisk, drugi – mieszkańcy Janowa i Potencjanowa. Trzeci, jak co roku, stworzyli strażacy OSP z Chodnowa i Szczuk, co było widać (figurka św. Floriana na ołtarzu) i słychać (zawyła strażacka syrena, gdy procesja ruszała sprzed ołtarza).

Czwarty ołtarz był dziełem mieszkańców Szczuk. Przy nim tradycyjnie dzielono się chlebem. Ten piękny zwyczaj podkreśla charakter wspólnotowy szczuckiej parafii. – Służąc sobie nawzajem w miłości – tak mamy tworzyć naszą wspólnotę parafialną i rodzinną, a przez to wspólnotę w naszej ojczyźnie. Dzielmy się więc wiarą jak chlebem. Dajmy świadectwo nadziei – mówił do parafian proboszcz ks. Zdzisław Madzio.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Podobne