Sympozjum zorganizowane przez Diecezję Łowicką i Katedrę Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji ukończenia prac konserwatorskich przy Zespole Katedralnym w Łowiczu

12 WRZEśNIA 2011
admin

Serdecznie zapraszamy na sympozjum zorganizowane przez Diecezję Łowicką i Katedrę Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji ukończenia prac konserwatorskich przy Zespole Katedralnym w Łowiczu, które odbędzie się w Sali audiowizualnej w budynku w Dziekanii (Łowicz, ul. Stary Rynek 24/30 E – wejście od strony parkingu parafii katedralnej) 24 września 2011 roku.

Program sympozjum:
 
9.15 Otwarcie Sympozjum i prowadzenie: 
prof. Wiesław Jan Wysocki, dziekan wydziału nauk historycznych i
społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9.20 – 9.30 Słowo wstępne: – Ksiądz Bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński

9.30 – 10.00 ks. dr Stanisław Poniatowski (WSD Łowicz) – Katedra łowicka spadkobierczynią ośrodka życia kościelno – intelektualnego w dawnym Łowiczu

10.00 – 10.30 prof. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Z dziejów kultu Świętej Wiktorii w Łowiczu.

10.30 – 11.00 dr Beata Skrzydlewska (KUL Lublin) – Historia i współczesność -Muzea Kościoła rzymskokatolickiego

11.00 – 11.30 dr Andrzej Frejlich (KUL Lublin) – Ochrona zabytków kultury religijnej Kościoła-zadania administracji diecezjalnej

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 12.30 ks. mgr lic. Bogumił Karp (Ekonom Diecezjalny) – Finansowanie
remontów zabytków sakralnych w oparciu o środki unijne i dotacje –
wyzwania
i szanse – na przykładzie projektu Diecezji Łowickiej pt.
Renowacje zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu –
najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz
z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego parku Błonie

12.30 – 13.00 prof. Edward Kosakowski, dr Aleksander Piotrowski (ASP Kraków; AC Konserwacja Zabytków Piotrowski Kosakowski Sp. J.  Prace konserwatorskie w Parafii Katedralnej p. w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu

13.00 – 13.30 ks. mgr lic. Stanisław Majkut (Łowicz)- Zbiory skarbca łowickiego

13.30 – 14.00 dr Karolina Stanilewicz (Uniwersytet Śląski – Katowice)- O miejscu szat liturgicznych w działalności fundacyjnej arcybiskupów

14.00 Dyskusja

15.30 Zakończenie

 

Podobne