Sympozjum <b>„Wychowanie i katecheza wobec wyzwań dla Kościoła w Polsce u progu XXI wieku”</b>, 18 maja 2011 (środa) godz. 10.30, ul. Seminaryjna 6 w Łowiczu

13 KWIETNIA 2011
admin
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu i Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW
w Warszawie
zaprasza duszpasterzy, katechetów, nauczycieli, studentów, rodziców, wychowawców i wszystkich zainteresowanych
na sympozjum:

„Wychowanie i katecheza wobec wyzwań dla Kościoła w Polsce u progu XXI wieku”

18 maja 2011 (środa) godz. 10.30
ul. Seminaryjna 6, 99-400 Łowicz

Program Sympozjum:

 • Godz. 10.30.     Powitanie – Ks. dr Sławomir Wasilewski, Rektor WSD w Łowiczu
  Słowo wstępne – J. E. Bp Andrzej Dziuba, Biskup Łowicki
  Prowadzenie Sympozjum – Ks. dr Wojciech Osial, Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
 • Godz. 10.45.     Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
  Pokolenie JPII – szanse i zagrożenia
 • Godz. 11.30.     Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Dwadzieścia lat minęło…. Katecheza w szkole: blaski, cienie, zadania
 • Godz. 12. 15. Dyskusja
 • Godz. 13.30. Przerwa obiadowa
 • Godz. 14.30. Ks. prof. dr hab. Roman Murawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Geneza i główne założenia Polskiego Dyrektorium Katechetycznego   
 • Godz. 15.15.  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Idee wychowania w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Godz. 16.00. Dyskusja i podsumowanie
 • Godz. 17. 00. Zakończenie Sympozjum 
 • Słowo końcowe – J. E. Ks. Bp Andrzej F. Dziuba, Biskup Łowicki


Podobne