Sympozjum oraz Krzysztof Penderecki i Sinfonietta Cracovia podczas uroczystego podsumowania wykonania projektu pn. „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie”.

27 WRZEśNIA 2011
admin

24 września
2011 roku odbyła się uroczystość zakończenia prowadzonego wspólnie przez
Diecezję Łowicką i Urząd Miasta w Łowiczu projektu unijnego „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty
Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem
kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie”.
Gospodarze tego święta  J. E. Ks. Bp Andrzej
Franciszek Dziuba – Biskup Łowicki i 
Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński na to wydarzenie zaprosili
wielu gości. Przybyli: Barbara Raczyńska z kancelarii prezydenta RP, Marszałek Województwa
Łódzkiego Witold Stępień, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Starosta Łowicki
Janusz Michalak, przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta i powiatu,
Księża Biskupi J. E. Ks. Bp Józef Zawitkowski i Biskup Senior J. E. Ks. Bp
Alojzy Orszulik, przedstawiciele Kapituł Diecezji Łowickiej, duchowni i
świeccy. Wśród gości nie zabrakło dyrektorów i prezesów firm zaangażowanych w
realizację prac nad wykonaniem projektu.


Uroczystości zostały podzielone na II etapy. Pierwszy – Sympozjum
zorganizowane przez Diecezję Łowicką i Katedrę Muzealnictwa i Ochrony
Zabytków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które rozpoczęło się w godzinach porannych oraz drugi – uroczystości w Bazylice Katedralnej


Sympozjum
prowadził prof. Wiesław Jan Wysocki – dziekan wydziału nauk
historycznych i społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Słowo wstępne wygłosili Ksiądz Bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek
Dziuba oraz Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.
Historię
Katedry Prymasowskiej oraz życie kościelno – intelektualne w dawnym
Łowiczu przybliżył wszystkim Ks. dr Stanisław Poniatowski – wykładowca
WSD w Łowiczu. Profesor Wiesław Jan Wysocki przedstawił dzieje kultu św.
Wiktorii – patronki diecezji łowickiej, a dr Beata Skrzydlewska z
Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie przedstawiła wszystkim historię
muzeów kościoła rzymskokatolickiego. Ochrona zabytków kultury religijnej Kościoła – zadania administracji diecezjalnej – to wykład dr Andrzeja Frejlicha z KUL.
 Podczas
spotkania, można się było dowiedzieć o przebiegu prac podczas
rewitalizacji w Łowiczu (prof. Edward Kosakowski i Aleksander
Piotrowski), o możliwościach finansowania remontów zabytków sakralnych
(Ks. kan. mgr lic. Bogumił Karp – Ekonom Diecezji Łowickiej).
Zbiory
skarbca łowickiego zilustrował Ks. kan. mgr. lic Stanisław Majkut, a o
miejscu szat liturgicznych w działalności fundacyjnej arcybiskupów
mówiła dr Karolina Stanilewicz (Uniwersytet Śląski).

Drugi etap uroczystego podsumowania projektu rozpoczął się o godzinie 17.40 – wyświetleniem filmu przygotowanego o naszej
Bazylice Katedralnej. Następnie Ekonom Diecezjalny Ks. Bogumił Karp oraz
Burmistrz Miasta Łowicza przywitali zgromadzonych gości. Wszyscy wspólnie
uczestnicząc we Mszy Świętej dziękczynnej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp.
Andrzeja Franciszka Dziuby podziękowali Bogu i ludziom za pomyślnie
przeprowadzone prace. Po modlitwie odbył się koncert
Orkiestry
Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztof Pendereckiego. Po koncercie wszyscy
zgromadzeni wyszli przed Bazylikę Katedralną, aby być świadkami uroczystej
iluminacji. Wspólne dziękczynienie zakończył posiłek w salach dawnej,
rozbudowanej w czasie projektu, Dziekanii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii z uroczystości.

Podobne