Sympozjum naukowe „Bóg obecny i czczony w Rodzinach” w WSD

20 MAJA 2019
Janusz Szwarocki

W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbyło się jubileuszowe sympozjum naukowe. W tym roku temat dotyczył małżeństw i rodzin, o których z wielką troską mówił i nauczał św. Jan Paweł II. Spotkanie m.in. upamiętniło wizytę świętego w Łowiczu w 1999 roku.

Na spotkanie przybyli nauczyciele, katecheci, terapeuci, doradcy rodzinni, siostry zakonne i kapłani. Grupa osób, która na co dzień pracuje z uczniami, narzeczonymi, młodymi małżeństwami i tymi, którzy przeżywają kryzysy rodzinne, licznie uczestniczyła w konferencjach i panelu dyskusyjnym, poruszając trudne tematy dotyczące zakładania i ochrony rodzin.

Konferencję o przygotowaniu do zawarcia związku małżeńskiego i życia w rodzinie wygłosił ks. dr Mirosław Nowosielski. – Jan Paweł II w adhortacjach podkreślał, że bardziej niż kiedykolwiek w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego, dlatego Kościół powinien popierać formy pracy z rodziną, wspierać przygotowanie młodych do stworzenia podstawowej jednostki społecznej – mówił prelegent. – W budowaniu relacji, która prowadzi do założenia rodziny, podstawową i najgłębszą umiejętnością jest zdolność komunikacji, porozumiewania się. We wspólnocie małżeńskiej każdy z jej członków zachowuje swoją autonomię i jej indywidualność. Tutaj nie chodzi o to, aby w imię jedności jedna ze stron poświęcała się dla drugiej, ale by oboje dążyli do porozumienia opartego na zasadzie wzajemności. Nie chodzi też, by przemilczeć konflikty dla tzw. świętego spokoju, ale żeby je wspólnie rozwiązywać. Dlatego podobieństwo cech osobowości nie jest potrzebne. Nie jest też potrzebne też wzajemne dopełnianie się cech przeciwnych. Współdziałać mogą ze sobą osoby o różnych osobowościach, ale ważne by posiadały cechy współpracy – mówił w konferencji ks. Nowosielski.

Prelegent wskazał także potrzebę przeprowadzania rzetelnych kursów przedmałżeńskich, które będą wskazówką, jak budować relację, a nie jedynie „zaliczeniem” wymagań potrzebnych do zawarcia związku sakramentalnego.

Wykład o trosce o młode małżeństwa wygłosił ks. dr Przemysław Drąg, który zaznaczył, że do prawidłowego rozwoju związku potrzebnych jest wiele czynników nie tylko duchowych, ale i materialnych. W słowie skierowanym do zgromadzonych ks. Drąg podkreślił, że troska o małżeństwa w parafiach nie może być przymusem uczestniczenia we wspólnotach, a jedynie propozycją, na która młodzi małżonkowie mogą odpowiedzieć w wolności.

 

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.
Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Lowicz.gosc.pl

Podobne