Święcenia Prezbiteratu

28 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj w Bazylice Katedralnej w Łowiczu trzech diakonów łowickiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Łowickiego. Uroczysta msza św. rozpoczęła się o godz. 10:30. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej F. Dziuba.

Do grona kapłanów Diecezji Łowickiej dołączyli: Piotr Ornafa z parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Bartłomiej Jaska z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu oraz Krzysztof Żądło z parafii pw. św. Michała Archanioła w Inowłodzu.

W homilii Biskup Łowicki mówił o powołaniu każdego człowieka do miłości: -Chrystus nas wszystkich wybrał do wielkich dzieł miłości; bez wyjątku. Niezależnie od tego jakie niesiemy powołanie, jakie zadania w życiu. (…) Dzisiaj w szczególny sposób wybiera oto trzech naszych diakonów: Piotra, Krzysztofa i Bartłomieja i mówi im „bądźcie szczególnymi moimi przyjaciółmi” -mówił bp Dziuba.

Zwracając się do diakonów, celebrans przywołał słowa Jezusa, skierowane do apostołów: -Jak słyszeliśmy w Dziejach Apostolskich, Piotr idzie z jednym z podstawowych zadań Kościoła. To jest zadanie głoszenia, zadanie nauczania. Piotr naucza i to zadanie, drodzy diakoni, podejmiecie. A będzie to zadanie, które Chrystus zlecił, odchodząc do Ojca: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

Biskup Dziuba, odnosząc się do słów św. Piotra z dzisiejszego czytania, podkreślił konieczność życia w zgodzie z głoszonym słowem: -Słowo musi być poparte życiem i czynem. Dlatego drodzy diakoni, kiedy będziecie głosić Słowo Boże, bądźcie pierwszymi adresatami; pierwsi słuchajcie i pierwsi weryfikujcie to, co będziecie mówić -mówił hierarcha.

Po homilii nastąpił obrzęd święceń kapłańskich.

Na koniec mszy św. neoprezbiterzy podziękowali najpierw Bogu za dar kapłaństwa, następnie biskupom i księżom, którzy prowadzili ich na drodze powołania oraz rodzicom.

Eucharystia zakończyła się pasterskim błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne