Święcenia prezbiteratu

29 MAJA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj w katedrze łowickiej o godz. 10:30 została odprawiona msza św. z obrzędem święceń kapłańskich. Do grona prezbiterów w tym roku dołączyli: Artur Kosiorek z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu, Adam Łukaszewicz z parafii pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej, Hubert Siepert z parafii pw. św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Bednarach.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. We mszy św. uczestniczył również bp Wojciech Osial oraz liczni księża z naszej diecezji.

Na początku Eucharystii Biskup Łowicki skierował do wiernych swoje słowo: -Kościół święty łowicki po raz kolejny w swojej historii gromadzi się w bazylice katedralnej, aby przeżywać szczególny dar, dar Boży i ludzki, dar, w którym trzech diakonów po przygotowaniach, po namyśle, po modlitwie i z wolą Kościoła ma przyjąć święcenia kapłańskie w stopniu prezbiterów. Otaczamy ich naszą modlitwą -mówił bp Dziuba.

W homilii celebrans mówił o dziedzictwie Chrystusa, przekazywanym przez apostołów kolejnym uczniom:  – I w ten sposób Kościół święty idzie przez dzieje jako społeczność święta, choć złożona z ludzi słabych i grzesznych. Idzie i spośród tych ludzi wybiera także dzisiaj do posługi w swojej owczarni tych, których uznaje za godnych tego wielkiego obdarowania.

Biskup Łowicki zwrócił się również bezpośrednio do kandydatów na prezbiterów: -Drodzy diakoni, nauczając, nauczajcie tego czym będziecie najpierw sami żyć, co najpierw sami poznacie, a przede wszystkim co najpierw pokażecie swoim życiem, będąc świadkami głoszonego słowa.

-Niech nasze serca przepełnia radość, radość z tego, że jesteśmy Bożym stworzeniem, z tego że jesteśmy świętym ludem, i z tego, że święty lud łowicki dziś otrzyma trzech nowych prezbiterów: Adama, Artura i Huberta -zakończył hierarcha.

Po homilii rozpoczęły się obrzędy święceń prezbiteratu. Kandydaci do stanu kapłańskiego publicznie wyrazili chęć przyjęcia święceń i otrzymali je przez ręce Biskupa Łowickiego.

Na koniec Eucharystii neoprezbiterzy podziękowali Bogu i wszystkim, którzy im pomagali i wspierali na drodze do kapłaństwa.

W słowie końcowym bp ordynariusz dziękował za dar nowych kapłanów, oraz prosił o modlitwę w intencji powołań.

 

Tekst: Krzysztof Zwoliński

Zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Podobne