Święcenia diakonatu w Bazylice Katedralnej

25 MAJA 2019
Janusz Szwarocki

W Bazylice Katedralnej w Łowiczu bp Wojciech Osial udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom łowickiego seminarium.

Powołani do posługi diakonatu to: Piotr Zieliński z parafii pw. Świętych Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie (pow. sochaczewski), oraz Damian Wiśniewski z parafii św. Floriana w Nowem (pow. kutnowski).

Obrzęd odbył się w sobotę 25 maja podczas Mszy Świętej, której przewodniczył bp Wojciech. Eucharystię koncelebrowali m.in. przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Obecni byli proboszczowie parafii, z których pochodzą nowi diakoni, księża diecezjalni, siostry zakonne oraz najbliżsi i znajomi.

W wygłoszonej homilii bp. Osial przywołał najważniejsze prawdy dotyczące posługi diakona: posługę słowa, posługę ołtarza i posługę miłości. „Służba diakona to służba na wzór Chrystusa. Sam Pan ,który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj! Pan umacnia Proroka”.

Po kazaniu odbył się obrzęd święceń. Kandydaci wyrazili wolę bycia diakonami oraz złożyli przysięgę życia w celibacie i posłuszeństwie. Najważniejszą część obrzędu poprzedziła Litania do Wszystkich Świętych, w czasie której kandydaci padli na twarz. Następnie biskup, nakładając na alumnów ręce, odmówił modlitwę konsekracyjną.  Przez ten gest udzielany jest dar Ducha Świętego.

Po założeniu szat – stuły założonej na sposób diakoński i dalmatyki – biskup udzielił diakonom pocałunku pokoju. Od tego momentu mogą asystować przy sprawowaniu Eucharystii, czytać Ewangelię i być szafarzami niektórych sakramentów.

Oprawę muzyczną Mszy Św. zapewnili organista katedralny Jerzy Filipowicz oraz zespół Art Cameral z Sochaczewa.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne