Święcenia diakonatu

22 MAJA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:30 w bazylice katedralnej w Łowiczu rozpoczęła się msza św. z obrzędem święceń diakonatu. W tym roku święcenia przyjęło trzech kleryków łowickiego seminarium duchownego: Bartłomiej Jaska z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu, Piotr Ornafa z parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Krzysztof Żądło z parafii pw. św. Michała Archanioła w Inowłodzu.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp pomocniczy diecezji łowickiej – Wojciech Osial. Na początku mszy św. bp Wojciech poprosił o modlitwę za kandydatów do tej posługi -Panu Bogu składamy dziękczynienie za dar naszych diakonów. Proszę was wszystkich tutaj obecnych, módlcie się w ich intencji, aby stali się godnymi tych wielkich obietnic, jakie są dane w święceniach diakonatu.

W homilii bp Osial przypomniał, jakimi cnotami, według Pisma Świętego oraz tradycji Kościoła, powinien odznaczać się diakon oraz wskazał, że istotą posługi diakona jest służba: -Drodzy diakoni macie służyć, służyć i jeszcze raz służyć. Czyli pokora, posłuszeństwo i dawanie swojego życia. Inna droga będzie zawsze wielkim nieporozumieniem -mówił celebrans.

W dalszej części homilii  bp Wojciech odwołał się do postaci św. Józefa, który jest wzorem posłuszeństwa i czułości: -Kiedy przebaczasz i masz czułość Boga wtedy jak ziarno obumierasz. Drodzy diakoni musicie mieć czułość Boga i czułość Józefa -mówił bp Osial.

Ostatnie słowa homilii celebrans skierował również do przyszłych diakonów: -Drodzy diakoni nie lękajcie się niczego, droga kapłaństwa jest przepiękna. Ale jest piękna wtedy, kiedy jest obumieraniem i naśladowaniem Pana Jezusa. Miejcie czułość Boga, bądźcie posłuszni Bogu. To naprawdę wystarczy, aby obumierać i przynosić dobre owoce. (…) Bogu dziękujcie, Bogu zaufajcie; On będzie prowadził.

Po tych słowach rozpoczęły się obrzędy święceń diakonatu. Klerycy publicznie wyrazili chęć przyjęcia święceń i otrzymali je przez ręce bpa Wojciecha Osiala. W dalszej części Eucharystii uczestniczyli już jako diakoni.

Po komunii św. nowo wyświęceni diakoni podziękowali najpierw Bogu za otrzymany dar, a następnie wszystkim wspierającym ich na drodze do kapłaństwa.

W słowie końcowym bp Osial zwrócił się do diakonów, życząc im błogosławieństwa Bożego i świętości. Podziękował także rodzicom nowo wyświęconych diakonów i poprosił zgromadzonych o modlitwę w intencji powołań kapłańskich.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne