<font color="#CC0000"><b><font size="3">Światowy Dzień Chorego 2015</font></b></font><br />

9 LUTEGO 2015
admin
MODLITWA

Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie.
Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie.
I ja dotknięty chorobą, zwracam oczy i serce do Ciebie.
Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólu i choroby.
Daj mi siłę wytrwania i podtrzymują moją nadzieję.
Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą.
Zechciej mi wrócić siły i zdrowie.
Przez Ciebie, Zbawicielu cierpiący, i w Tobie łączę się ze wszystkimi cierpiącymi członkami Twojego Mistycznego Ciała, świętego Kościoła, i ofiaruję moje boleści na Twoją chwałę i za Kościół nasz święty.

AMEN

Podobne