Św. Stanisław

5 LISTOPADA 2016
admin

Trwa peregrynacja. W czwartek 3 listopada Czarna Madonna przybyła do parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach. Parafia jest miejscem, w którym za wstawiennictwem świętych Joanny Beretty-Molli, Jana Pawła II i św. Stanisława, patrona ładu moralnego w rodzinach, afirmowane jest życie. W małym sanktuarium od lat gromadzą się osoby, które straciły swoje dzieci. Stąd wyszły pierwsze Marsze dla Życia i Rodziny. Tu także zrodziła się idea organizowania Sympozjów „Dar Życia”. Przybycie Pani z Bliznami było kolejną okazją do tego, aby zaświadczyć o tym, że Dawcą Życia jest Bóg, a życie ludzkie winno być chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Na spotkanie z Matką wyszła rzesza wiernych, wśród których dużą grupę stanowiły dzieci. Każde z nich miało w ręce uśmiechniętą buźkę z napisem: „Wybieram życie” i kolorowy wiatrak promujący Marsze dla Życia i Rodziny. Nieco starsi parafianie przynieśli banery promujące rodzinę i jej prawa. Barwnej i radosnej procesji przewodził bp Wojciech Osial. Obecni byli także przedstawiciele róż różańcowych rodziców, wspólnot, stowarzyszeń i Domowego Kościoła. Na przyjazd samochodu-kaplicy czekali także kapłani z okolicznych parafii, chór parafialny i wdowy konsekrowane.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego„.

Podobne