Stypendia od Carrefour dla dzieci z terenu Diecezji Łowickiej.

11 KWIETNIA 2008
admin

Do spotkań doszło w związku z podpisaniem w Warszawie przez Caritas Polska umowy na objęcie opieką w ramach tego programu kolejnej grupy dzieci z terenu Polski.
W czasie spotkania zostały przekazane adresy szkół oraz listy dzieci zakwalifikowanych do programu, oraz omówione zasady współdziałania i współpracy ze szkołami.

Podobne