Studia podyplomowe z katechetyki

20 CZERWCA 2018
ks. Kamil Goc

 INSTYTUT TEOLOGICZNY W ŁOWICZU

przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 

 1. Rekrutacja
 2. Studia podyplomowe z katechetyki
 3. Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
 • podanie,
 • ankieta (do pobrania poniżej)
 • życiorys,
 • dyplom ukończenia studiów (odpis oraz ksero),
 • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • dwa zdjęcia,
 • ksero dokumentu tożsamości,
 • informacja o podstawowym źródle utrzymania kandydata,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • opłata wpisowa: 85 zł.

Podobne