Stan prac w podziemiach Bazyliki Katedralnej w Łowiczu – konferencja prasowa

29 MAJA 2024
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 11:00 w budynku kurii diecezjalnej w Łowiczu odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono dotychczasowe odkrycia w podziemiach katedry.

Konferencja rozpoczęła się od słowa bp. Wojciecha Osiala Administratora Apostolskiego Diecezji Łowickiej, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym prace przy kryptach prymasów i odniósł się do historycznego znaczenia urzędu prymasa.

Następnie Ekonom Diecezjalny ks. Adam Matysiak opowiedział o niektórych trudnościach napotykanych podczas eksploracji krypt. Głównym punktem konferencji była prezentacja, podczas której archeolog i historyk sztuki Monika Kamińska oraz bioarcheolog Łukasz Majchrzak opowiedzieli o najnowszych odkryciach.

W trakcie prowadzonych prac, podczas realizacji VI etapu udostępnienia podziemi Katedry dla zwiedzających, zostały przeprowadzone badania prowadzące do zlokalizowania krypt Arcybiskupów. Mając na uwadze wstępne odkrycia jednej krypty i prawdopodobnie drugiej, znajdujących się przed kryptami arcybiskupimi, po raz kolejny zostały przeprowadzone badania georadarowe, które potwierdziły lokalizacje w/w krypt. Aby potwierdzić ich usytuowanie zostały wykonane odwierty i wprowadzona kamera, która potwierdziła wcześniejsze ustalenia. W obydwu kryptach znajdują się nienaruszone pochówki prymasowskie.

Prowadzimy obecnie działania dotyczące przeprowadzenia zabezpieczenia odkryć i podjęcia szczegółowych badań i konserwacji znalezionych trumien z pochówkami arcybiskupów: Henryka Firleja, Andrzeja Leszczyńskiego i Wacława Leszczyńskiego. Sporządzona zostanie szczegółowa dokumentacja naszego odkrycia.

Badania w kryptach będą prowadzone przez wykwalifikowanych konserwatorów i specjalistów w swoich dziedzinach: archeologów, antropologa, konserwatorów tkanin, metali i drewna.

Odkrycie i zbadanie nienaruszonych pochówków prymasów będzie mieć duże znaczenie w odtworzeniu dawnych zwyczajów funeralnych.

 

Tekst: Krzysztof Zwoliński, ks. Adam Matysiak

Zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne