Srebrny Jubileusz kapłaństwa ks. kan. Adama P. Bednarczyka

2 CZERWCA 2013
admin

ks. Adam Paweł Bednarczyk, syn Zygmunta i Janiny urodził się 29.06.1963 r w Mińsku Mazowieckim. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa 28 maja 1988 r. w Katedrze warszawskiej.

Od 2007 roku pełni funkcję Proboszcza parafii p.w. MB Pocieszenia w Żyrardowie oraz dziekana dekanatu miejscowego. W ramach pracy duszpasterskiej dla dobra Diecezji pełni m.in. funkcje: spowiednika alumnów WSD, członka Kolegium Konsultorów, członka Rady Kapłańskiej.

„Z okazji pięknego Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, prawdziwie duchowego przeżycia Jubileuszu (a także każdych kolejnych), aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach. Niechaj Najświętsza Maryja Panna, patronka naszej parafii, wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie, jak Najwyższy Kapłan, swym wielkim sercem owocnie mógł podnosić, rozplątywać to, co powikłane i rodzić nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem – Szczęść Boże !” – takie życzenia złożyli członkowie wspólnoty parafialnej w Żyrardowie dostojnemu Jubilatowi.

Zdjęcia dzięki uprzejmości parafii MB Pocieszenia -(fot. p. L. i D. Antoszowie).

Podobne