Spotkanie Wizytatorów Nauki Religii Diecezji Łowickiej

8 LISTOPADA 2021
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj w budynku kurii diecezjalnej łowickiej o godz. 14:00 rozpoczęło się spotkanie Wizytatorów Nauki Religii Diecezji Łowickiej.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której głos zabrał bp Andrzej F. Dziuba. Ordynariusz łowicki przywitał zebranych i przekazał prowadzenie obrad ks. kan. Sławomirowi Sobierajskiemu – dyrektorowi Wydziału Nauki Katolickiej.

Następnie ks. dr Roman Sękalski przedstawił aktualne cele i problemy, z którymi mierzy się diecezjalny wizytator nauki religii.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne