Spotkanie przed wizytacją kanoniczną

4 PAźDZIERNIKA 2023
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej w Łowiczu odbyło się spotkanie proboszczów z biskupem przed wizytacją kanoniczną.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Następnie bp Andrzej F. Dziuba przekazał głos bp. Wojciechowi Osialowi, który mówił o organizacji przebiegu wizytacji w parafiach.

Po tym przemówieniu głos zabrał ks. kan. Stanisław Majkut. Zwrócił on uwagę na troskę o naczynia liturgiczne oraz dostępność wszystkich pomieszczeń kościoła w trakcie wizytacji.

Wiceekonom ks. Łukasz Antczak przypomniał zebranym o konieczności prowadzenia na bieżąco wszelkiej dokumentacji oraz ksiąg parafialnych. Zachęcał również do korzystania z elektronicznego systemu obsługi diecezji.

Następnie sekretarz Biskupa Łowickiego ks. Rafał Woronowski informacje dotyczące dokumentacji wizytacyjnej. Na koniec głos zabrał bp Andrzej F. Dziuba, który przekazał swoje uwagi i spostrzeżenia, oraz podsumował spotkanie.

Obrady zakończyły się modlitwą oraz pasterskim błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne