Spotkanie opłatkowe z biskupem ordynariuszem

23 GRUDNIA 2019
Krzysztof Zwoliński

23. grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu o godz. 11.00 wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy” rozpoczęło się spotkanie opłatkowe dla księży i pracowników instytucji diecezjalnych. W spotkaniu wzięli udział biskupi: Andrzej F. Dziuba, Wojciech Osial, Józef Zawitkowski. Fragment z ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa przeczytał ks. kan. Sławomir Sobierajski.

Następnie ks. prał. Wiesław Wronka, słowami prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczął życzenia świąteczne. Podsumowując kończący się rok oraz stawiając wyzwania na rok nadchodzący, ks. Wronka wspomniał zmarłego bpa Alojzego Orszulika i przypomniał o konieczności modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

Później głos zabrał bp ordynariusz diecezji łowickiej Andrzej. F. Dziuba. – Wpatrując się w żłóbek, uświadamiamy sobie, że to wielka tajemnica wiary. Uświadamiamy  sobie to, że tam w żłóbku jest dar i tajemnica. Ten szczególny znak historii zbawienia. I możemy powiedzieć, że dla każdego kto spogląda do żłóbka kierowane jest to dziecięce proste pytanie: Czy kochasz mnie?

W dalszej części przemówienia biskup łowicki zwrócił uwagę na wartość modlitwy i sprawowanej Eucharystii. Biskup ordynariusz podziękował również za pracę na rzecz diecezji łowickiej.

Po przemówieniu bp senior Józef Zawitkowski pobłogosławił opłatek wigilijny, którym zgromadzeni podzielili się, składając sobie życzenia.

 

Tekst: Krzysztof Zwoliński

Zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Podobne