Spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół

8 STYCZNIA 2020
Krzysztof Zwoliński

8. stycznia w WSD w Łowiczu odbyło się kolejne już spotkanie opłatkowo-noworoczne dla dyrektorów szkół znajdujących się na terenie diecezji łowickiej. Przybyli nauczyciele, wraz z biskupem ordynariuszem oraz biskupem pomocniczym diecezji łowickiej, mogli oglądać jasełka, przygotowane przez uczniów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie.

O godzinie 10.00 ks. kan. Sławomir Sobierajski rozpoczął spotkanie od przywitania zebranych gości. Następnie zwrócił uwagę na zadania i trudności, jakie stoją przed nauczycielami: – Szkoła poprzez opiekę na dziećmi, uczniami, poprzez nauczanie, edukację, przez wychowanie podejmuje się codziennie tego arcytrudnego zadania pokazania człowiekowi jego godności, jego wielkości. Na co dzień nauczyciele szukają tych mocnych stron, próbują je uświadomić uczniom, próbują pomóc im je rozwinąć, a te słabe próbują jakoś naprawiać, poprzez cały cykl nauczania i wychowania. – mówił ks. Sobierajski.

Po wstępnym przemówieniu rozpoczęła się część artystyczna. Jasełka pod hasłem „On stał się mały by stać się bliski tobie” przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Oprócz pięknych kostiumów i gry aktorskiej uczniów, jasełka zostały wzbogacone o śpiew kolęd i wspólną grę nauczycieli i uczniów na instrumentach muzycznych. Na zakończenie przedstawienia wszyscy zebrani na auli WSD zaśpiewali kolędę.

Następnie głos zabrał biskup łowicki Andrzej F. Dziuba. Podziękował uczniom i nauczycielom i rodzicom, którzy przygotowali jasełka: – To wszystko razem jeszcze raz uświadomiło nam pięknie prawdę żłóbka, a dokładniej – prawdę Jezusa Chrystusa w tym żłóbku, bo to jest centrum naszych świąt Bożego Narodzenia. – mówił biskup ordynariusz.

Po tych słowach przyszedł czas na podziękowania i życzenia dla biskupów, które w imieniu dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych złożyła dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie Renata Majewska. Życzenia świąteczne i noworoczne złożył również Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski. Później ,w imieniu Mazowieckiego kuratora Oświaty, Aurelii Michałowskiej, życzenia złożył Wicekurator Oświaty – Krzysztof Wiśniewski.

Ostatnie przemówienie wygłosił biskup Andrzej F. Dziuba. Biskup łowicki jeszcze raz podziękował nauczycielom i wychowawcom za wielki trud, jaki wkładają w wychowanie i nauczanie młodego pokolenia. Wspomniał również o ciężkim zadaniu, jakim jest wychowanie dzieci z problemami rodzinnymi, zdrowotnymi: – Ale to także  dzisiaj często pomoc w tym co ci uczniowie niosą w sobie jako słabości i przeszkody, a które wynikają z sytuacji rodzinnych, czasami ze słabości zdrowia. Dziś szkoła jest tak otwarta na również tych uczniów, których nie chcemy wykluczać. Chcemy także ich traktować tak samo, o ile to jest oczywiście możliwe. Ale to jest czasami wielka determinacja, niezrozumiała niekiedy przez rodziców dzieci, które zdaje się nie niosą w sobie żadnych trudności życiowych. – mówił biskup ordynariusz.

Następnie ks. Sławomir Sobierajski przeczytał fragment z ewangelii wg św. Jana, po czym zgromadzeni podzielili się opłatkiem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne