Spotkanie moderatorów – listopad

4 LISTOPADA 2008
admin

Tematem wiodącym spotkania było: ?Czynić uczniów przez słowo?. Katechezę na temat zakończonego Synodu w Rzymie dotyczącego Słowa Bożego w życiu i posłudze Kościoła skierował do nas ks. Paweł Kozakowski. Wspólnie zastanawialiśmy się gdzie są obszary ewangelizacji – katechizacja, konfesjonał, niedzielne msze święte – i jak dotrzeć z orędziem ewangelicznym do dzisiejszych ludzi.

Po modlitwie i dzieleniu Słowem Bożym przeszliśmy do spraw organizacyjnych. Omówiliśmy najbliższą szkołę animatora 8-9 listopada w całości poświęconej tworzeniu diakonii ewangelizacji. Szkołę poprowadzi dk. Kralka ze Zgromadzenia Księży Pallotynów. Po tych ustaleniach jak zwykle moderatorzy podzielili się sytuacją grup oazowych w parafii i zaplanowali następne spotkanie na dzień 2. Grudnia.

Podobne