Spotkanie komitetu zajmującego się przygotowaniem do uroczyści Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

29 LUTEGO 2020
ks. Łukasz Antczak

W związku ze zbliżającą się uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Biskup Ordynariusz Andrzej F. Dziuba ustanowił Komitet, który zajmie się przygotowaniem do powyższej uroczystości w Diecezji Łowickiej.

Do Komitetu składającego się z osób duchownych, konsekrowanych i świeckich zostało powołanych 12 osób. Na przewodniczącego Biskup Ordynariusz mianował Biskupa W. Osiala, biskupa pomocniczego naszej diecezji.

Pierwsze spotkanie komitetu odbyło się 27 lutego (czwartek) w Kurii Łowickiej. Po wręczeniu dekretów, wprowadzenie w planowaną pracę przedstawił ks. Sławomir Sobierajski, a następnie podjęto dyskusję nad przygotowaniem duszpasterskim diecezji do tego doniosłego wydarzenie. Przypomniano, iż Sługa Boży był naszym Arcypasterzem w latach 1948-1981 nauczycielem i jednoczenie wzorem do naśladowania. Wyniki rozważań podjętych podczas spotkania zostaną przedstawione księżom dziekanom, a następnie dziekani przedstawią propozycje Komitetu pozostałym księżom.

Więcej materiałów o kard. Wyszyńskim na stronie: prymaswyszynski.pl

Tekst: ks. Roman Sękalski

Zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Podobne