Spotkanie ekumeniczne i koncert zespołu TGD – 4 stycznia 2014 r.

18 GRUDNIA 2013
admin

Drodzy Siostry i Bracia Diecezji Łowickiej! Metrykalnie Młodzi oraz Młodzi Duchem!

Na naszej drodze z Rio do Krakowa kolejna stacja. W imieniu Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby zapraszam Was, razem z Waszymi Duszpasterzami, na wspólne przeżycie spotkania ekumenicznego w Żyrardowie, w kościele Matki Bożej Pocieszenia, 04 stycznia 2014r. o godz. 19.00. Zaprosiliśmy na tę celebrację przedstawicieli wszystkich chrześcijańskich Kościołów oraz Związków Wyznaniowych, które działają na terenie Diecezji Łowickiej.

Chrystus w „Modlitwie Arcykapłańskiej” tak błaga Ojca za Kościół: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J17,20n). Szukanie dróg jedności wewnątrz Kościołów oraz pomiędzy nimi jest więc zadaniem, które zlecił nam Jezus. Od jego realizacji zależy, czy świat uwierzy w Chrystusa jako Jedynego Zbawiciela. Właśnie dlatego zapraszamy Was na modlitwę w intencji jedności Chrześcijan.

Celebracja 04 stycznia składać się będzie z trzech części: koncertu świątecznego zespołu „Trzecia Godzina Dnia”, nabożeństwa ekumenicznego oraz wspólnego posiłku.
Razem z Księdzem Biskupem Andrzejem, który będzie Gospodarzem celebracji w Żyrardowie, czekam na spotkanie z Wami.

Ks. Adam Paweł Bednarczyk

Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży

Podobne