Spotkanie duszpasterzy młodzieży

19 PAźDZIERNIKA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyło się spotkanie duszpasterzy młodzieży.

Obrady rozpoczęły się wspólną modlitwą, po czym głos zabrał bp Andrzej F. Dziuba. Biskup Łowicki przywitał zgromadzonych i podziękował za przybycie. Następnie wikariusz biskupi – ks. Sławomir Sobierajski – przedstawił harmonogram spotkania.

Pierwszym omawianym tematem była peregrynacja relikwii bł. Carlo Acutisa. Diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Paweł Olszewski podsumował wydarzenie, po czym wywiązała się dyskusja na temat organizacji kolejnych wydarzeń i sposobów mających przybliżyć młodym postać bł. Carlo. Poruszona została również kwestia wspierania i rozwoju Ruchu Światło-Życie w diecezji łowickiej.

Kolejnym tematem było przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2023 r. w Lizbonie.

Na koniec zebrani wysłuchali  podsumowania bpa Dziuby, po czym spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne