Spotkanie duszpasterzy młodzieży przed peregrynacją relikwii bł. Carlo Acutisa

23 CZERWCA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyło się spotkanie duszpasterzy młodzieży diecezji łowickiej.

Jako pierwszy swoje słowo skierował do zebranych bp Andrzej F. Dziuba: -Cieszę się bardzo, że rozpoczynamy kolejny namysł nad duszpasterstwem ludzi młodych, a w tym nad nowym elementem jaki się pojawił, mianowicie nawiedzenie diecezji przez relikwie bł. Karola, które chcemy dostrzegać jako Boży dar, który właściwie przyjęty, potem przeżyty, ufamy, że wyda jakieś owoce -mówił bp Dziuba.

Następnie wspólną modlitwę poprowadziła s. Alicja Świerczek AP, po czym głos zabrał wikariusz biskupi ks. Sławomir Sobierajski, który omówił plan spotkania i rozpoczął dyskusję nad organizacją różnych wspólnot młodzieżowych w diecezji łowickiej.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie przebiegu i organizacji peregrynacji relikwii bł. Carlo Acutisa w diecezji łowickiej, która odbędzie się w dniach 14-16 września 2022 roku.

Następnie Biskup Łowicki podziękował zebranym za poświęcony czas i podsumował spotkanie, które zakończyło się wspólną modlitwą.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne