<p style="text-align: center; line-height: 150%;" class="MsoBodyText"><b><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; color: red;">„ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”</span></b></p>

1 LISTOPADA 2011
admin

Jakże w wielkiej
rzeszy istot ludzkich bez chleba, bez dachu nad głową, bez stałego miejsca, nie
rozpoznać Łazarza, zgłodniałego żebraka z przypowieści? Jak nie usłyszeć
Jezusa:
Tegoście
i Mnie nie uczynili
(Mt25,45)

To
słowa samego Chrystusa przynaglają nas do tego abyśmy czynili wszystko co w
naszej mocy, aby głodnych nakarmić, spragnionym dać pić, cierpiących
niedostatek wspomóc, chorych nawiedzać i
to dla tych ostatnich pozyskane środki finansowe pomogły zakupić w ostatnich
latach wiele sprzętu pomagającego
w opiece, jak: koncetratory tlenu , łóżka rehabilitacjne, ssaki, balkoniki,
kule, i inne.

Znicze
Caritas powinny już dotrzeć do parafii, dlatego zachęcamy do wsparcia tą drogą
działań charytatywnych na terenie Diecezji ale również własnej parafii, bowiem
część ofiar pozostaje tam aby służyć ubogim i chorym. Wdzięczni jesteśmy członkom Parafialnych Zespołów Caritas,
opiekunom parafialnych sklepików i wszystkim innym osobom zaangażowanym
w rozprowadzenie zniczy w parafii. W sposób szczególny chcemy dostrzec tę
rzeszę wiernych, którzy tak licznie i hojnie odpowiedzieli na nasze działania w
tym projekcie w poprzednich latach.

BÓG ZAPŁAĆ!!!

Podobne