Słowo pasterskie Biskupa łowickiego na pierwszą w diecezji łowickiej konsekrację dziewicy

19 MARCA 2013
admin

Treść Listu w pliku poniżej.

Zarządzenie:

Słowo Biskupa Ordynariusza należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w Niedzielę Palmową, 24 marca 2013 roku, na wszystkich Mszach Świętych.

WIKARIUSZ BISKUPI

Ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne