Słowo Moderatora Krajowego Żywego Różańca na Maj 2020

4 MAJA 2020
ks. Łukasz Antczak

Papież Franciszek wzywa, w miesiącu maju, cały Kościół i wszystkie rodziny do modlitwy różańcowej o ustanie pandemii koronawirusa. Szczególnie liczy na nas — Ludzi Żywego Różańca.

W liście Apostolskim Ojciec Święty Franciszek wzywa nas do odkrycia na nowo piękna i mocy odmawiania różańca w domu: „Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii” czytamy w liście.

O tym jak ważne jest wezwanie Papieża Franciszka do modlitwy różańcowej i o znaczeniu odpowiedzi na ten apel Ojca Świętego, wiedzą Róże Różańcowe do których należy ponad 2 miliony osób w Polsce.

Najważniejsza modlitwa Kościoła to Eucharystia. Drugą modlitwą najbardziej sprawdzoną w Kościele jest Różaniec Święty. Święty Jan Paweł II wskazywał, że w różańcowe tajemnice można wpleść wszystkie sprawy dotyczące codziennego życia, osobistego, rodzinnego, dotyczące wydarzeń w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Różaniec tętni życiem ludzkim, składa się z części radosnej, światła, bolesnej oraz chwalebnej. Obecnie jedną z tych bolesnych tajemnic, które powinniśmy połączyć z różańcem jest epidemia koronawirusa. W tajemnicach Różańca Świętego chcemy uciekać się do Pana Boga, przez przyczynę naszej Matki i Królowej, aby popatrzył na nas łaskawym okiem i zatrzymał zarazę, pomógł nam przezwyciężyć trudny czas pandemii.

Papież Franciszek świadom tego, czym jest modlitwa różańcowa, jak wielkie jest jej bogactwo i siła, u progu maja miesiąca poświęconego Maryi, wzywa nas wszystkich do tego abyśmy byli ludźmi różańcowymi, aby Maryja wypraszała nam u swojego Syna szczególne łaski i była nam Obroną.

Wzorem swoich poprzedników: Piusa V, Innocentego XII, Leona XIII i świętego już Jana Pawła, którzy wskazywali, że ocalenie w trudnych sytuacjach dziejowych przyjdzie przez modlitwę różańcową, Papież Franciszek wzywa cały Kościół do modlitwy różańcem świętym,. Maryja w swoich objawieniach powtarza, kto będzie odmawiał Różaniec Święty otrzyma wyjątkowe łaski. Różaniec jest lekarstwem na wszystkie nasze choroby. Ojciec święty przypomina, że jest on skuteczną obroną przed wszelkim złem. Dlatego podejmijmy to wielkie wołanie Papieża Franciszka o modlitwę różańcową.

Dziękuję wszystkim osobom indywidualnym, wspólnotom rodzinnym, kapłańskim i zakonnym, którzy od początku koronawirusa w Polsce, odpowiadając na słowo przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmują codzienną modlitwę różańcową w intencji o ustanie pandemii. Tą intencję codziennie do modlitwy dołączają członkowie Żywego Różańca.

Wezwanie Papieża staje się dla nas zachętą abyśmy nie ustawali w żarliwości różańcowej, i aby tę modlitwę podjęli wszyscy. Ojciec Święty daje nam też dwie modlitwy do Matki Bożej, zachęcając do ich odmawiania po różańcu w miesiącu maju.

Zachęcam, aby wszyscy członkowie Żywego Różańca stając się wielkim chórem różańcowym, do tych stałych intencji, o dzieło misyjne Kościoła, za rodziny i o pokój dołączyli tę szczególną intencję o wyproszenie łaski ustania pandemii i odmawiali po skończonym różańcu jedną z tych modlitw, które Papież podaje na ten trudny czas dla nas i dla całego świata.

Z darem modlitwy Moderator Krajowy Żywego Różańca

Ks. dr Jacek Gancarek

Podobne