Słowa Biskupa Łowickiego w sprawie rewitalizacji katedry.

27 PAźDZIERNIKA 2010
admin

Bracia w kapłaństwie,
Drodzy diecezjanie,

Kiedy Jan Paweł II w dniu 25 marca 1992 r. ustanowił Diecezję Łowicką, postanowił również, że głównym kościołem, tj. Matką wszystkich kościołów diecezji będzie starodawna świątynia prymasowska w Łowiczu. Kolegiata Prymasowska  była związana  z historią nie tylko tego miasta, ale całego regionu, a także całej naszej Ojczyzny. W czasie pielgrzymki do naszej diecezji w 1999 r. Papież skierował do nas słowa: „Stając pośrodku was, przy tym ołtarzu, pragnę zjednoczyć się ze wszystkimi, którzy tu przybyli, ale także z tymi, którzy każdego dnia gromadzą się w świątyniach wokół swoich kapłanów, dając świadectwo wierze, nadziei i miłości.”

 

Już od XI wieku, jak do matki, tak w progi tej świątyni garnęli się prości ludzie, kapłani, biskupi, arcybiskupi i prymasi, a nawet władcy Polski, aby wielbić Boga i wypraszać potrzebne łaski dla Ziemi Łowickiej i całej Ojczyzny. I tak trwa owa świątynia już od blisko 10 wieków, będąc ważnym miejscem życia duchowego a także wysokiej klasy zabytkiem – jednym z najwspanialszych w regionie. Z tej racji jest wielkim skarbem naszej diecezji, ale również wielkim wyzwaniem. Przez stulecia, poprzednie pokolenia nieprzerwanie otaczały tę świątynię troską i dbałością. Dziś ten obowiązek spoczywa na nas.

 

Każdy z nas mając swój dom, albo mieszkanie, wie ile potrzeba pracy i trudu, aby dbać o niego, aby je remontować. W sensie duchowym Katedra to nasz dom, to Matka naszych parafialnych świątyń. Z wdzięcznością myślę w tym momencie o trudzie wielu parafian, którzy wspólnie ze swoimi proboszczami, często kosztem wielu wyrzeczeń podjęli prace remontowe przy swoich świątyniach parafialnych. Nawiedzając kościoły naszej diecezji widzę, że z roku na rok stają się one coraz piękniejsze, pomagając nam w modlitwie i uwielbieniu Boga. Wyrażam Wam za to wielką wdzięczność. Jednocześnie naszą troską nad zachowaniem tych świątyń – będących najczęściej również zabytkami wielkiej klasy, wypełniamy testament naszych przodków, którzy je budowali i upiększali.

Drodzy Bracia i Siostry,

Chciałbym się z Wami podzielić radosną nowiną, bowiem w tym czasie rozpoczęty został gruntowny remont naszej Katedralnej świątyni i innych towarzyszących  jej zabytkowych obiektów. Diecezji udało się na ten cel pozyskać środki unijne, które w 75% pokryją koszty wszystkich prac konserwatorskich i budowlanych przy budynkach stanowiących tzw. „Zespół katedralny” oraz znajdujących się w nich zabytkach. Z naszej strony musimy zapewnić pozostałe 25%, które stanowi kwotę ponad 5 mln złotych. Wsparło nas też co prawda Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale i tak pozostaje kwota prawie 3 mln, które musimy pokryć sami, co i tak stanowi dużą sumę. Ufam, że dzięki wysiłkowi całej diecezji będziemy mogli zrealizować ten na miarę wieków projekt oraz nie zmarnować środków, które wielkim wysiłkiem udało się zdobyć z zewnątrz.

 

W poczuciu wspólnoty z całą Diecezją w duchu również współodpowiedzialności zwracam się z prośbą do Was, moi diecezjanie abyście zechcieli wesprzeć trud podjętych prac swoją modlitwą, tak aby wszelkie prace i procedury formalne przed urzędami zakończyły się bez problemów. Już teraz dziękuje także za ofiary pieniężne na ten cel, które można wpłacać na konto Diecezji lub za pośrednictwem Waszego proboszcza.

 

Już dziś za każdą formę solidarności wobec tego wspólnego dzieła składam Wam serdeczne Bóg zapłać. Z nadzieją, że przypadającą w 2012 roku 20 rocznicę ustanowienia Diecezji Łowickiej będziemy mogli świętować w odrestaurowanej świątyni Katedralnej.

 

Z serca Wam błogosławię

 

+ Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki

Zarządzenie:
Słowo Księdza Biskupa Ordynariusza należy odczytać w niedzielę 14.11.2010 r. na wszystkich Mszach Świętych.

                                                                                         WIKARIUSZ   BISKUPI
Ks. prał. Wiesław  Wronka

Podobne