Skierniewicki Klasyk ponownie Złotą Szkołą

11 STYCZNIA 2018
ks. Łukasz Antczak

10 stycznia poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Klasyczne Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny potwierdziło swoją wysoką pozycję, utrzymując tytuł Złotej Szkoły.

Ranking Perspektyw to najbardziej znany i opiniotwórczy ranking szkół ponadgimnazjalnych. Na jego rezultaty czekają nie tylko dyrektorzy szkół i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem całorocznej pracy. Wyniki rankingu mają także ogromny wpływ na decyzje tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Perspektyw tworzony jest w oparciu o trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki egzaminów z przedmiotów rozszerzonych (45%). Nad prawidłową klasyfikacją szkół czuwa specjalna kapituła, którą tworzą: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W tegorocznym Rankingu Liceów przebadano 2195 liceów ogólnokształcących, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w Rankingu Perspektywy 2018 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące znalazło się w prestiżowym gronie 100 najlepszych liceów w Polsce, zajmując 93. pozycję w kraju. Tym samym nasza szkoła, jako jedyna w rejonie, utrzymała tytuł Złotej Szkoły.

W województwie łódzkim Klasyk zajmuje 7. miejsce. Za ogromny sukces poczytujemy sobie 55. miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich.

Jak mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej: „Rankingi nie do końca są sprawiedliwe. Oceniają szkołę pod pewnymi względami, pod innymi nie. Niewątpliwie są miarą prestiżu. Można się na nie obrażać, ale trzeba robić wszystko, by po pierwsze w nich startować, a po drugie osiągać dobre miejsca”.

Miejsce naszej szkoły jest powodem dumy i radości. Niemniej cieszymy się nim jeden dzień. Następnego dnia bowiem myślimy już, co robić, by to zaszczytne miejsce utrzymać, a nawet poprawić. Ranking Perspektyw jest dla nas zachętą do dalszej pracy na rzecz młodzieży.

 

ks. Piotr Karpiński

Podobne