Siostry Misjonarki Świętej Rodziny zamieszkają w Łowiczu.

23 STYCZNIA 2010
admin
Łowicz, dnia 20.01.2010 r.

Bracia w Kapłaństwie,
Drodzy Mieszkańcy Ziemi Łowickiej,

    Nasza Łowicka ziemia ma bardzo bogatą historię. Jedną z piękniejszych kart tej historii zapisała bł. Bolesława Maria Lament – Łowiczanka. Urodziła się w naszym Mieście w 1862 r. Tu spędziła swą młodość w trudnych czasach zaborów. Tu założyła pracownie krawiecką, ciężko w niej pracując, nie zaniedbując troski o życie duchowe. Przyjaźń z Bogiem była dla Niej zawsze rzeczą najważniejszą. Jej późniejsze losy są tego najlepszym dowodem. Wstąpiła do Zgromadzenia Rodziny Maryi, pracowała gorliwie jako nauczycielka, z miłością służyła ubogim. W porozumieniu ze spowiednikiem w 1905 r. założyła nowe Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Głównym zadaniem jakie postawiła przed siostrami, było wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wiary i poczuciu miłości do Ojczyzny. Zmarła w Białymstoku rok po zakończeniu II-giej wojny światowej.
Moi Drodzy chcę Wam przekazać radosną wiadomość, że udało się zaprosić do Łowicza duchowe córki Naszej Łowiczanki – Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Zamieszkają w Łowiczu, tu gdzie urodziła się ich Matka Założycielka. Ich obecność będzie okazją do szerzenia kultu naszej Błogosławionej i zapoznania się z Jej dziełem.  Wielkim darem jaki pragną ofiarować nam Siostry będzie praca wychowawcza z najmłodszymi dziećmi w nowym przedszkolu, jakie uruchamia diecezja. Przedszkole rozpocznie swoją działalność od września 2010 r. Wkrótce poinformujemy o zapisach do tej nowej placówki.
Wyrażam nadzieję, że swoją pracą i modlitwą nowe Siostry włączą się w dzieło wychowania nowego pokolenia mieszkańców naszej ziemi i przyczynią się do rozwoju naszego regionu. Ich posługa i świadectwo będzie także umocnieniem naszej wiary.

Andrzej F. Dziuba
Biskup ŁowickiPodobne