Suserz

Informacje

Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

 

Parafia w Suserzu powstała już w XIII w. Wizerunek Maryi trzymającej na kolanach Jezusa, wyrywającego się do ludzi, namalowany na płótnie przyklejonym do deski, pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Początki kultu maryjnego w Suserzu mają związek z  właścicielem wsi, Krzysztofem Lasockim, który przeszedł na protestantyzm. W 1543 r. przekazał kościół w ręce innowierców. W Aktach Grodzkich Gostynina pozostał zapis z 1613 r.: „Kiedy w roku 1553 palono wszystkie ozdoby, szaty liturgiczne, obrazy, a także księgi parafialne i dokumenty kościoła, to jednak cudowny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem ocalał. Jeden z obecnych, nazwiskiem Polek, szydząc bezbożnie popychał go nogą do ognia, gdy nagle sam do ognia na twarz upadł. Wyciągnięto go bardzo poparzonego i na marach doniesiono do domu. Cierpiącego zawieziono do Częstochowy, gdzie modląc się do Matki Bożej częściowo odzyskał zdrowie.”  Odzyskany obraz zasłynął łaskami. Obraz ocalał w 1660r. podczas pożaru, który strawił drewniany kościół. Przez kolejne wieki łaskami słynący obraz był czczony przez okolicznych wiernych.

Dopiero w 1810 r. w Suserzu został postawiony kościół murowany „ku czci Najświętszej Maryi Panny, wsławionej w tym miejscu na całą okolicę łaskami”. Po raz kolejny Matka Boża okazała się łaskawa dla mieszkańców tych ziem, gdy w drugiej połowie XIX w. okolice Żychlina i Gostynina nawiedziła epidemia cholery, szczególnie dotykając mieszkańców Żychlina, oddalonego o 12 km od Suserza. Przybywali oni do  Matki Bożej, prosząc o ocalenie i ślubując w 1852 r., że po ustaniu epidemii będą tutaj corocznie pielgrzymować 15 sierpnia przez 100 lat. Do Suserza pielgrzymowali nawet podczas II wojny światowej. Zerwane po drodze kwiaty wkładali w zamknięte drzwi świątyni, modląc się i płacząc.

Proboszcz suserskiej parafii, ks. Józef Chyczewski, został 26 VIII 1940 r. aresztowany przez gestapo. Zginął w Dachau w komorze gazowej 10 VIII 1942 r.  Dnia 15 VIII 2014 r. obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych za zgodą Stolicy Apostolskiej został ukoronowany przez Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziubę. Korony poświecił papież Franciszek 8 stycznia 2014r. na Placu św. Piotra.

Dnia 15 sierpnia 2021r. Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba ogłosił kościół parafialny w Suserzu Sanktuarium Diecezjalnym Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.