Mąkolice

Informacje

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Figura została umieszczona w nowym kościele pobudowanym w latach 1994 – 1999. W dniu 13 maja 2000 r. Biskup Łowicki nową świątynię podniósł do godności Sanktuarium.

 

Budowę kościoła w Mąkolicach zainicjował w 1422 roku metropolita gnieźnieński arcybiskup Wojciech Jastrzębiec Prymas Polski. Dzieło to ukończył w 1444 roku jego następca na stolicy gnieźnieńskiej arcybiskup Wincenty Kot Prymas Polski,erygując przy nim parafię. Drugi kościół zbudowano w latach 1607-1614-jest on najstarszą drewnianą świątynią w diecezji łowickiej. Dnia 20 października 1663 roku odbyła się jego konsekracja.Zabytkowy kościół konstrukcji zrębowej,oszalowany,wieńczy niewielka wieżyczka z krzyżem na szczycie krytego gontem dachu. W ołtarzu głównym mieści się namalowany w 1890 roku obraz Matki Bożej Łaskawej,zwanej Panią Mąkolic.