Sakrament bierzmowania

7 GRUDNIA 2007
admin

Dzisiaj umieszczono w sali, gdzie sprawowana jest Msza św. obraz św. Wiktorii męczennicy ? patronki Diecezji łowickiej. Sala ta tymczasowo spełnia funkcję kaplicy.

Obecny dyrektor zakładu zadeklarował, że na początku przyszłego roku rozpocznie się praca nad zaadoptowaniem pomieszczeń na regularną kaplicę. Biskup Łowicki powiedział: ?Sakrament bierzmowania jest dla was znakiem wolności, którą daje sam Chrystus?, wskazał w homilii na znaczenie sakramentów, które są pomocą w rozwoju człowieczeństwa i życia chrześcijańskiego.

Zauważył, że kandydaci do bierzmowania, mimo, że zawiedli nadzieje są oczekiwani w środowisku rodzinnym przez bliskich. Nadzieja chrześcijańska otwiera na odnajdowania darów Bożych, które już zostały w nich złożone w sakramencie chrztu św. Dzisiaj, kontynuował kaznodzieja otwiera się przed wami szansa wzrastania ku prawdziwej dojrzałości, niezależnie od okresu odbywania kary.

Na zakończenie życząc dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia Biskup łowicki zauważył, że mogą być one czasem radości dla każdego, życzył, aby tę radość i łaskę od Chrystusa przyjęto także za murami zakładu.

W więzieniu łowickim w poprzednich latach udzielano już sakramentu chrztu św. oraz bierzmowania. Woluntariusze oraz klerycy Seminarium Łowickiego wspierają kapelana wiezienia w animowaniu Mszy św. oraz spotkaniach ze skazanymi.

Po Mszy św. bp Dziuba odwiedził dwa więźniów w dwóch oddziałach, a następnie spotkał się z dyrekcją i pracownikami więzienia.

Podobne