Sakra biskupia w Bazylice Katedralnej w Łowiczu

28 MAJA 2017
admin

Papież Franciszek wyniósł ks. prał. A. Józwowicza, ostatnio radcę prawnego nuncjatury w Moskwie, do godności arcybiskupa ze stolicą tytularną w Lauriaco. Nominacja została ogłoszona 18 marca 2017 roku.

27 maja arcybiskup nominat przyjął sakrę biskupią w bazylice katedralnej w Łowiczu. Mimo że pracował poza granicami kraju, formalnie pozostawał kapłanem diecezji łowickiej, stąd wybór miejsca święceń.

Główny szafarzem był kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Współkonsekratorami – abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i bp Andrzej Franciszek Dziuba, ordynariusz łowicki. Wśród przybyłych na święcenia biskupów był m.in. abp Samir Nassar, maronicki arcybiskup Damaszku. Liturgię sprawowano po łacinie i po polsku. Wśród wiernych był marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Widniejące w herbie abp. Józwowicza motto: „Caritas numquam excidit”  (Miłość nigdy nie ustaje) pochodzi z Hymnu o miłości z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Abp Andrzej Józwowicz urodził się w Boćkach (diecezja drohiczyńska) 14 stycznia 1965 roku. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. Został wyświęcony na prezbitera 24 maja 1990 r., przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W seminarium uzyskał stopień magistra teologii.

Tekst dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Zdjęcia ks. Łukasz Antczak

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”.

Podobne