Rybnowskie Prowincjonalia Liturgiczne

13 MAJA 2013
admin

W sobotę 11 maja pałac Zabłockich i Kaczorowskich był miejscem wykładów i warsztatów wokalnych. Istotę chorału gregoriańskiego przybliżyli ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. UKSW oraz dr Bartosz Izbicki, organista w bazylice w Brochowie – specjaliści z dziedziny muzykologii. Zajęcia praktyczne oprócz dr. B. Izbickiego poprowadziła s. Maria Bujalska ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka muzykologii KUL oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Na koniec Mszy św. „chorałowej” w kościele parafialnym przewodniczył bp Andrzej F. Dziuba.

Zdjęcia i tekst dzięki uprzejmości redakcji „Gościa Niedzielnego”

Podobne