Ruszył nabór wniosków do programu MKiDN: dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków

1 PAźDZIERNIKA 2014
admin
W dniu 1 października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie uruchomiło nabór wniosków do programu Ochrona Zabytków, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Parafie z diecezji łowickiej
mogą starać się o przyznanie środków finansowych na następujące zadania:

 • prace
  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
  wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku
  udzielenia dofinansowania;
 • prace konserwatorskie,
  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
  zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok
  złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w
  pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Termin składania dokumentów: do 31 października 2014
Minimalna kwota dotacji: 25.000 zł.

Wnioski należy składać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, znajdujące się pod adresem: https://esp.mkidn.gov.pl/

 1. Regulamin konkursu – kliknij TUTAJ.
 2. Wytyczne do oceny wniosków – kliknij TUTAJ.

Zachęcam do aplikowania o środki finansowe na ratowanie zabytków. W razie pytań lub wątpliwości związanych z pozyskaniem funduszy zapraszam do kontaktu osobistego (we wtorki, środy i czwartki w budynku Kurii w Łowiczu) lub telefonicznego (tel. 46 837-47-90 w.232).

Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków
europejskich.

Krzysztof Błaszczyk

Podobne