Rusza I nabór wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

7 STYCZNIA 2016
admin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie odbywał się w terminie od 1 lutego 2016 roku do 31 marca 2016 roku. Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na konkurs wynosi 200 mln zł.

Szczegółowe informacje, w tym pełne ogłoszenie o naborze, regulamin konkursu i wykaz wymaganych załączników są zamieszczone na stronie Ministerstwa.

Podobne