Rozstrzygnięcie przetargu

8 LUTEGO 2008
admin

Diecezja Łowicka informuje o rozstrzygnięciu przetargu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu

Podobne