Rocznica sakry biskupiej i ingresu Biskupa Łowickiego

22 MAJA 2020
ks. Łukasz Antczak

W dniu dzisiejszym przypada 16. rocznica sakry Biskupiej oraz ingresu do Diecezji. Pamiętajmy o Pasterzu naszej Diecezji w modlitwie.

Biskup Andrzej F. Dziuba przyjął święcenia biskupie w Bazylice katedralnej w Łowiczu, 22. maja 2004 roku, przez posługę Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolity gnieźnieńskiego i Biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego. Jego dewizą biskupią jest zawołanie: Soli Deo (Jedynemu Bogu).

Jest Przewodniczącym Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, Członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, Delegatem KEP na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne, Przewodniczącym Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego oraz Członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej, a także Naczelnym Kapelanem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

Biskupowi Ordynariuszowi, jako diecezjanie, życzymy obfitości darów bożych, prowadzenia przez Ducha Świętego, opieki Matki Bożej Łowickiej oraz św. patronów: Andrzeja, Wiktorii i Honorata. Niech Pan Bóg darzy zdrowiem. Radością niech będzie pogłębiona wiara diecezjan, świętość kapłanów i nowe powołania.

Podobne