Relikwie krwi św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

14 PAźDZIERNIKA 2014
admin

Uroczystość rozpoczęła się o 11.30 u stóp pomnika św. Jana Pawła II, gdzie po występie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. fundatorzy relikwiarza przekazali go na ręce proboszcza miejscowej parafii. W swoim słowie ks. Bogumił Karp podkreślił, ze ten dar relikwii jest darem nie tylko dla parafii, ale dla całego miasta. Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj stwierdził, że ten jest on wyjątkowy poprzez symbolikę Krwi Jana Pawła II. Odczytany został następnie dokument świadczący o autentyczności relikwii, podpisany przez Kardynała Stanisława Dziwisz. Procesyjnie wprowadzono relikwie do świątyni. Najpierw nieśli je przedstawiciele samorządu, następnie dzieci i młodzież, siostry zakonne, i rodzina spodziewająca się dziecka. Wszyscy szli prowadzeni przez orkiestrę OSP. Mszy świętej przewodniczył ks. prałat Jan Dobrodziej, który 50 lat temu rozpoczynał swoje kapłaństwo w Rawie Mazowieckiej. Podczas homilii ksiądz Dziekan wielokrotnie cytując myśli Jana Pawła II nawiązywał do tegorocznego hasła Dnia papieskiego: „Świętymi bądźcie”. Przypomniał zgromadzonym, że głównym powodem sprowadzenia tych relikwii jest comiesięczna modlitwa w rawskiej świątyni nad małżeństwami oczekującymi dziecka połączona z błogosławieństwem matek. Odbywa się ona w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 10.00. I od tego dnia będzie połączona z błogosławieństwem relikwiarzem św. Jana Pawła II. Na koniec uroczystości zgromadzeni bardzo licznie wierni mogli ucałować niezwykły znak obecności Papieża Polaka w rawskiej społeczności.

Symbolicznym znakiem – nieprzewidzianym przez organizatorów – był biały gołąbek, który w momencie wprowadzenie relikwii w drzwi kościoła usiadł spokojnie nad wejściem. Podkreślił on jeszcze bardziej łączność tego miejsca z Janem Pawłem II, z którym jak pamiętamy były związane wielokrotnie rozbawiające wiernych przygody z białym gołębiem.

Relikwiarz przez najbliższe dni, aż do liturgicznych obchodów wspomnienia św. Jana Pawła II (tj do 22 października) jest wystawiony w prezbiterium na tle specjalnej dekoracji. Jej elementem jest obraz świętego papieża, ufundowany dla parafii kilka miesięcy temu przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 1. W tym też dniu uczniowie tej szkoły poprowadzili rozważania różańcowe związane z postacią św. Jana Pawła II oraz przedstawili specjalny program artystyczny podczas Mszy św.

Obchodom towarzyszyła w kościele wystawa prac uczniów oraz prowadzona w okolicznym parku Gra papieska przygotowana przez skautów. Tradycyjnie już: uczniowie szkól z terenu parafii, ministranci i skauci zbierali ofiary na „żywy pomnik Jana Pawła II” – fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Tekst i zdjęcia ks. Bogumił Karp

Podobne