Rekolekcje ze św. Michałem Archaniołem

14 GRUDNIA 2015
admin

Jest to kopia jego figury z Groty Objawień Góry na Półwyspie Gargano we Włoszech. Jak na dostojnego gościa przystało, archanioł został uroczyście przywitany i procesyjnie wprowadzony do świątyni, przed którą oczekiwali wierni. Tam ks. Piotr Sapiński, proboszcz, włożył mu na głowę koronę, po czym ustawiono go na postumencie przy ołtarzu.

Tego dnia rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił o. Krzysztof Bochenek ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. – Nie wolno nam zmarnować tego czasu. Mamy naładować nasze wnętrza, aby były tak mocne i silne, by mogły stawić opór wobec złego ducha. Maryja uwierzyła słowu Boga wypowiedzianemu przez anioła. Powiedziała: ”Oto ja, służebnica Pańska”. Jak ogromną wiarę musiał mieć św. Michał Archanioł, kiedy ze swoim zawołaniem: „Któż jak Bóg!” stanął do walki z Lucyferem. Jaką wiarę musiał mieć, by go pokonać! Przyjrzyjmy się i naszej wierze, mając dziś tak wspaniałych przewodników – mówił zakonnik podczas Mszy św. na powitanie figury.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości „Gościa Łowickiego”.

Podobne