Rekolekcje na Blichu

15 KWIETNIA 2014
admin

Każdego dnia rekolekcji młodzież uczestniczyła w Mszy św. Czas odnowy duchowej był czasem modlitwy i wyciszenia. Uczestniczący w niej przeżywali go w skupieniu, zamknięci
w jestestwie swoich rozmyślań chłonęli nauki głoszone przez Ojca Rekolekcjonistę. Liczna grupa uczniowie ze szkoły na Blichu skorzystała z sakramentu Pokuty. Wśród uczestników tegorocznych rekolekcji nie zabrakło również katechetów, wychowawców
i nauczycieli pracujących w ZSP nr 2 w Łowiczu. Najbardziej zaangażowani w rekolekcje byli: Łukasz Budzeń, Piotr Mikołajczyk, Ewa Pietrzak, Klaudia Michalska, Dawid Durka, Mirosław Gładki, Ks. Sylwester Łajszczak i p. Piotr Sumiński – katecheta.

Podsumowaniem tegorocznych rekolekcji mogą być słowa Magdaleny Kozy – uczennicy Blichowskiej szkoły: „Rekolekcje wielkopostne były bardzo ciekawe. Prowadzący je ojciec niezwykle interesująco do nas przemawiał. W swoich wypowiedziach poruszał tematy relacji kobiety z mężczyzną, kwestie związane z poszanowaniem rodziców oraz ich wzajemnego szacunku, a także jak ważna jest dla nas postać Matki Bożej. Nauki rekolekcyjne wywołały we mnie dużo refleksji związanych z moim życiem, jak powinnam postępować, aby uniknąć wszelkich przeszkód w przyszłości i żyć w zgodzie z bliźnimi i z Bogiem. Ojciec Marek mimo że poruszał poważne aspekty ludzkiego życia, umiał przekazać je nam w sposób nieco żartobliwy. Dodatkowo wprowadzał dygresje, które wypełniały i wzbogacały jego jakże niekrótkie wypowiedzi. Rekolekcje są po to, by oczyścić naszą duszę i „pouczać nas jak żyć”.
W tym czasie można było się wyciszyć, oddać Panu Bogu, a także posłuchać samego siebie
i odpowiedzieć na pytania:„Co robiłam źle? Dlaczego? Co mi się udało?” Ojciec nie omieszkał poruszyć tematów dotyczących czystości przedmałżeńskiej”.
W czasie rekolekcji wielkopostnych młodzieży z Blichu towarzyszyli ich koledzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu wraz ze swoimi katechetami, nauczycielami i wychowawcami.

Magdalena Koza, Piotr Sumiński

Podobne