Rekolekcje „Młodzi na Maxa”

1 MARCA 2016
admin

Rekolekcje zorganizowano w diecezji po raz trzeci. Jak zapewniają organizatorzy, nie zakończą się one po spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie, ale będą kontynuowane także w następnych latach.

Uczestnicy mieli okazję poprzez modlitwę, śpiew i dzielenie pogłębiać swoją więź z Bogiem. Nie zabrakło także okazji do wspólnej zabawy, tańca, śmiechu i wychwalania Boga na wszystkie możliwe sposoby. Dynamiczne głoszenia, świadectwa, a także chwile ciszy, słuchanie słowa Bożego, codzienne Eucharystie pozwoliły podjąć refleksję nad własną wiarą. We wszystkich świadectwach uczestnicy podkreślali, że był to czas niezwykłego duchowego odlotu, rozpalania serc „na maxa” Bożą miłością. Przeżyty czas stał się dla niektórych prawdziwym impulsem do pogłębienia relacji z Panem Bogiem, dla innych – okazją do ponownego poznania Jezusa. W każdym turnusie chodziło o zbudowanie żywej relacji z Bogiem. Program „Młodych na Maxa” powstał w oparciu o kurs Filipa. Forma przekazu i dynamika to pomysły młodych łowickich animatorów, którzy na różne sposoby świadczyli o Chrystusie i głosili kerygmat.

Warto dodać, że chociaż wszystkie turnusy był oparte na tym samym programie, każdy miał swoją specyfikę i atmosferę. Na każdym też jedną Eucharystię sprawował ordynariusz diecezji bp Andrzej F. Dziuba.

Zarówno uczestnicy, jak i animatorzy chętnie dzielili się tym, czego doświadczyli.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości łowickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Gościa.

Podobne