Rekolekcje dla księży motocyklistów

2 SIERPNIA 2016
admin

W dniach 12 – 15 wrześ›nia Kapłań„ski Klub Motocyklowy Gods Guards organizuje rekolekcje dla kapł‚anów motocyklistów.

Odbędą się one w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, a poprowadzi je ks. Bogusław Kowalski – proboszcz parafii katedralnej.

Szczegół‚owe informacje oraz zgł‚oszenia:
ks. Mirosł‚aw Dec – 609 672 577 mirod1967@gmail.com

ks. Piotr Kodym – 507 277 301 piotrek_kodym@02.pl

W zastę™pstwie Presidenta Klubu
ks. Piotr Kodym

Podobne